Poesi:

Nalle och Billy the Kid

Kommande utställningar:

Galleri Aveny Göteborg 19 mars

Flamenska galleriet Borås Oktober

Epost och telefon: